Работна среща с общинската управа на Горна Оряховица проведе областният управител проф. д. ик. н. Пенчо Пенчев

Работна среща с общинската управа на Горна Оряховица проведе областният управител проф. д. ик. н. Пенчо Пенчев

Областният управител посети община Горна Оряховица, където разговаря с кмета инж. Добромир Добрев, кметовете на всички населени места в общината и кметските наместници. Срещата бе организирана от кмета на Горна Оряховица. 

Кметовете поставиха редица въпроси пред представителите на МВР, Енерго-про, ВиК, Социално подпомагане, БЧК и др., които също бяха поканени на разговорите.  Питанията бяха насочени най-вече към проблемите свързани с електроснабдяването и отстраняването на аварии, снегопочистването и др. Кметовете искат да имат пряк телефон за връзка с Енерго-про, за да могат да подават по-бързо сигнали за отстраняване на авариите по електропреносната мрежа. Те поставиха и въпроси за подновяването на водопреносната мрежа, както и за изграждането на нова в някои села. Местната власт поиска и съдействие за изграждането на изкуствени неравности по пътното платно, за ограничаване на скоростта в населените места. Те настояват и за засилено полицейско присъствие и монтирането на видеоконтрол на скоростта в най-натоварените пътни участъци. Кметовете сигнализираха и за необходимостта от ремонт на няколко моста, както и за запълването на дупки по пътната мрежа, както в населените места, така и извън тях.

Кметът на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев и областният управител проф. д. ик. н. Пенчо Пенчев поеха ангажимент да съдействат за осигуряването на безпроблемна връзка на кметовете с аварийните групи на Енерго-про, за да се съкрати времето от подаването на сигнала до отстраняването на аварията в дадено населено място. Областният управител ще съдейства и за спешна проверка на мостовете, за които е получил сигнал, както и за почистването на речните корита. Всички постъпили въпроси и искания ще бъдат отправени и до компетентните органи и отговорните за решаването им регионални структури.

« назад