Кметът на Велико Търново е новият председател на НСОРБ

Кметът на Велико Търново е новият председател на НСОРБ
Кметът на Община Велико Търново инж. Даниел Панов е новият председател на Националното сдружение на общините (НСОРБ) в България. Сред приоритетите на новото ръководство ще бъде определяне на методиката за плащане на такса смет, финансовата децентрализация на общините, както и отделянето на процент от подоходния данък в полза на общинските бюджети.
 
За четирите години Панов взе участие в работата на множество заседания на двата Комитета за наблюдение, където активно отстоява позициите и предложенията на общините за ефективно управление на средствата по двете важни оперативни програми. В този период в рамките на Комитетите бяха взети важни решения: бяха осигурени над 150 млн. лв. допълнителен ресурс за резервните общински проекти по старата ОП „Регионално развитие“; беше одобрена новата оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020; беше подготвена и приета цялата нова поднормативна уредба за създаване на Междинните звена в 39-те големи общини и разработване и изпълнение на инвестиционните им програми.
 
« назад