Холандският посланик ще изнесе публична лекция утре във ВТУ

Холандският посланик ще изнесе публична лекция утре във ВТУ

Публична лекция пред студенти на Великотърновския университет ще изнесе Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в България. Събитието е насрочено за 25 февруари (четвъртък) от 12 ч. в зала “Европа” на Ректората. Темата на лекцията е “Priorities of the Dutch Presidency of the European Union“ (Приоритети на холандското председателство на Европейския съюз). Темата е свързана с ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, което Холандия пое от 1 януари тази година за период от шест месеца. Лекцията ще бъде на английски език с осигурен превод на български.

Преди срещата със студентите, посланикът ще обсъди с ректора проф. Христо Бонджолов бъдещото сътрудничество между посолството на Кралство Нидерландия и Великотърновския университет.

Нидерландски език, известен повече като холандски, се изучава във Великотърновския университет от 1991 г., когато е въведен като втори чужд език в специалността „Приложна лингвистика“. В нея студентите изучават паралелно два чужди езика и получават квалификация преводач. При обучението по чужди езици от съществено значение е студентите да се запознаят отблизо с езика и културата на съответната страна. Затова по време на следването си студентите с нидерландски имат възможност да прекарат един или два семестъра в холандски или белгийски университет със стипендия по програма „Еразъм+“ или да участват в летни езикови курсове.

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ все още е единственият в България, който предлага холандски език в рамките на университетска специалност. Ето защо завършилите във Велико Търново близо 70 нидерландисти не срещат силна конкуренция на трудовия пазар и лесно намират реализация с този рядък за България език. За това спомага и засиленият интерес през последните години от страна не само на Холандия, но и на Белгия, където също се говори холандски. Абсолвентите намират работа с холандски език не само в холандски и белгийски предприятия в България, но и в редица големи български и международни фирми в областта на услугите, туризма, образованието, в държавните институции, в наши и чуждестранни посолства.

Благодарение на финансовата подкрепа на Холандия и Белгия във Великотърновския университет през 1998 г. е изграден и до днес функционира единственият по рода си Нидерландски културен център. В момента той е един от шестнадесетте чуждоезикови центрове в университета, които подпомагат студентите от чуждоезиковите специалности, но същевременно с това организират разнообразни научни и културни инициативи за широката общественост.

« назад