Посланикът на Кралство Нидерландия в България изнесе лекция във Великотърновския университет

Посланикът на Кралство Нидерландия в България изнесе лекция във Великотърновския университет
Посланикът на Кралство Нидерландия в България изнесе лекция във Великотърновския университет

Н. Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в България, беше на посещение във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. По време на визитата посланикът проведе работна среща с ректора на университета, проф. д-р Христо Бонджолов, на която бе обсъдено бъдещото сътрудничество между посолството на Кралство Нидерландия и Великотърновския университет.

След срещата с ректора, от 12.00 ч. в зала „Европа“ на Ректората, посланик Ван Оорсхот изнесе публична лекция пред студенти на тема Priorities of the Dutch Presidency of the European Union (Приоритети на холандското председателство на Европейския съюз). Темата на лекцията е свързана с ротационното председателство на Съвета на ЕС, което Холандия пое от 1 януари 2016 г. за период от шест месеца.

Нидерландски език, известен повече като холандски, се изучава във Великотърновския университет от 1991 г., когато е въведен като втори чужд език в специалността „Приложна лингвистика“. В нея студентите изучават паралелно два чужди езика и получават квалификация преводач. При обучението по чужди езици от съществено значение е студентите да се запознаят отблизо с езика и културата на съответната страна. Затова по време на следването си студентите с нидерландски имат възможност да прекарат един или два семестъра в холандски или белгийски университет със стипендия по програма „Еразъм+“ или да участват в летни езикови курсове.

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ все още е единственият в България, който предлага холандски език в рамките на университетска специалност. Ето защо завършилите във Велико Търново близо 70 нидерландисти не срещат силна конкуренция на трудовия пазар и лесно намират реализация с този рядък за България език.

Благодарение на финансовата подкрепа на Холандия и Белгия във Великотърновския университет през 1998 г. е изграден и до днес функционира единственият по рода си Нидерландски културен център. В момента той е един от шестнадесетте чуждоезикови центрове в университета, които подпомагат студентите от чуждоезиковите специалности, но същевременно с това организират разнообразни научни и културни инициативи за широката общественост.

« назад