Програмата за управление на кмета Даниел Панов бе одобрена от Великотърновски общински съвет

Програмата за управление на кмета Даниел Панов бе одобрена от Великотърновски общински съвет

Кметът на Велико Търново призова: „Нека бъдем единни в името на Велико Търново”

Програмата за управление на кмета на община Велико Търново Даниел Панов за мандат 2015-2019 бе одобрена днес на заседание на Общинския съвет. Положителен бе вотът на 88% от общинските съветници, а графата „Против” остана празна. Даниел Панов се обърна към местния парламент с призив за единство в името на старопрестолния град. „Днес за Велико Търново се говори с респект и уважение не само в България, но и в целия свят. Нека всички заедно да утвърждаваме този престиж и авторитет, а не излишно да се приказват неверни неща, които засягат реномето на града”, обърна се към общинските съветници великотърновският кмет.

Мандатната програма е изработена в баланс с националните и регионални цели за периода 2014-2020 г., Интегрирания план за градско развитие и целите на кохезионната политика на ЕС. Четири са основните приоритети: Икономическо развитие и просперитет на община Велико Търново; Достоен живот и развитие на човешкия капитал; Опазване и възстановяване на цивилизационното наследство, създаване на благоприятна и естетична среда на живот; Утвърждаване авторитета на община Велико Търново като  европейски  културен и образователен център.

Само за подобряване на градската среда е внесена инвестиционна програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020” за 43 милиона лева. Проектите са за облагородяване на кварталите, цялата стара градска част с близо 40 улици, панорамни площадки и площадни пространства, Южната промишлена зона. За първи път Велико Търново има гарантирани европейски средства за интегриран градски транспорт и нова транспортна схема, както и за първия етап от превръщането на терена на старото военно училище в съвременен и зелен градски център. Ще продължат подобряването на туристическата инфраструктура и създаването на нови атракции. Одобрен е и вторият воден цикъл за старопрестолния град.

С почти пълно мнозинство Общинският съвет прие отчета за мандатната програма на кмета Даниел Панов, отнасяща се за периода 2011-2015 г. „Над 120 милиона лева бяха инвестирани по проекти, финансирани по различни механизми. За още 50 милиона лева са частните инвестиции, издадени са 320 строителни разрешения, въведени в експлоатация са 752 търговски обекта. Значително бяха подобрени общинската пътна и улична мрежа, образователната, спортната, здравната, социалната, туристическата инфраструктура. Ще получим над 2 милиона лева за съпътстващи събития след достойното представяне в надпреварата за Европейска столица на културата. Магистрала „Хемус” ще е само на 15 километра, обобщи Даниел Панов. Над 97% от поетите ангажименти са изпълнени, а останалите ще бъдат реализирани през настоящия мандат поради липса на източници на финансиране в преходния период, добави кметът.

Даниел Панов отново потвърди, че финансовото състояние на Община Велико Търново е стабилно и призова да не се всява паника с твърдения в обратния смисъл. „При подобрения на градската среда в подобни мащаби няма как да не се увеличат разходите, още повече, че тепърва предстои разплащане по европейските проекти и верифициране на разходите. Предприели сме мерки за оптимизация на разходите и увеличаване събираемостта на данъците, които вече дават ефект”, завърши кметът на старопрестолния град.

« назад