Аптека "Хипократ"

Аптека "Хипократ"

Населено място: Област Велико Търново, Велико Търново град

Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Тодор Балина" № 11Б

Телефон: 062 52233

Управител: Венетка Георгиева Пейнекова