Автокомплекс "Даскалови-57"

Автокомплекс "Даскалови-57"
Автокомплекс "Даскалови-57"Автокомплекс "Даскалови-57"
Адрес: Велико Търново, ул. Козлуджа 15
Телефон:062 637 801

Телефон: Продажба автомобили - 062/616 044
Телефон: Приемчик сервиз - 062/ 616 001
Факс: Факс: 062/616 004
Мобилен телефон: Резервни части - 0884 12 40 45
Мобилен телефон: Продажба автомобили - 08849 977 209

Уеб сайт: motopfohe.bg
E-mail: p.petkov@motofohe.bg